Ffoniwch ni nawr 02920 799 133

Croeso i adran Fy Anogwr Dysgu ar wefan y t2 Group


Nod y wefan hon yw darparu’r holl gefnogaeth sydd ei angen arnoch yn ystod ac ar ôl i chi gwblhau eich cwrs hyfforddiant gyda’r t2 Group.

P’un ai’n gyngor gyrfa, cefnogaeth ychwanegol gyda’ch cymhwyster, hwb i’ch hyder – bydd un o’n anogwyr dysgu penodol yn hapus i helpu!

Ac os yw’n well gennych chi siarad â rhywun yn uniongyrchol, gallwch ddefnyddio’r blwch sgwrsio ar-lein uchod neu rhowch alwad i ni heddiw ar 02920 799 133

Pleidlais ar-lein

Dywedwch wrthym ba gwrs e-ddysgu yr hoffech chi ei weld yn cael ei ddatblygu nesaf.

Ffurflen Ymholiadau
Enw * Cwmni
Eich Ebost * Ffôn
Pa gwrs e-ddysgu yr hoffech chi ei weld yn cael ei ddatblygu nesaf? *
* Meysydd Gorfodol