Ffoniwch ni nawr 02920 799 133

Croeso i adran Fy Anogwr Dysgu ar wefan y t2 Group


Nod y wefan hon yw darparu’r holl gefnogaeth sydd ei angen arnoch yn ystod ac ar ôl i chi gwblhau eich cwrs hyfforddiant gyda’r t2 Group.

P’un ai’n gyngor gyrfa, cefnogaeth ychwanegol gyda’ch cymhwyster, hwb i’ch hyder – bydd un o’n anogwyr dysgu penodol yn hapus i helpu!

Ac os yw’n well gennych chi siarad â rhywun yn uniongyrchol, gallwch ddefnyddio’r blwch sgwrsio ar-lein uchod neu rhowch alwad i ni heddiw ar 02920 799 133

Dysgu Cymraeg

Ar gyfer ein gwersi Cymraeg rhyngweithiol Cliciwch Yma a dilyn y cyfarwyddiadau isod;

  • Ewch i http://caerdydd.ybont.org/
  • Cliciwch ar mewngofnodi (cornel dop ar y dde)
  • Rhowch eich manylion mewngofnodi:
  • Enw Defnyddiwr: student
  • Cyfrinair: t2
  • Rhowch eich manylion
  • Cliciwch ar ‘fy nghyrsiau’ (bar llywio ar y dde)
  • Cliciwch ar ‘introduction to the Welsh language’